Werkwijze

Verwijzingen

Voor behandeling thuis heeft u een verwijsbrief van een arts nodig waarop staat “logopedie aan huis”. Heeft u een verwijzing van de arts zonder de toevoeging “aan huis” dan zal de behandeling plaatsvinden in de praktijkruimte in Tiel. 

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) is in sommige gevallen mogelijk (niet aan huis). Dit houdt in dat er geen verwijzing van een arts nodig is. Als u geen verwijzing heeft, vindt er een DTL-screening plaats. Uit deze screening zal blijken of er sprake is van een logopedisch probleem en of logopedische behandeling gestart kan worden zonder verwijzing of dat u alsnog een verwijzing van een arts nodig heeft. Controleer bij uw zorgverzekeraar of directe toegankelijkheid vergoed wordt. 

Aanmelden

U kunt u of uw kind aanmelden via het aanmeldformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens de eerste afspraak bespreek ik de hulpvraag en wordt er door observatie en onderzoek een indruk verkregen van het eten, drinken en slikken of het spreken. De bevindingen van het onderzoek bespreek ik met u. 

Behandeling

Aan de hand van de bevindingen worden er in overleg behandeldoelen opgesteld en een evaluatiemoment bepaald. De behandeling wordt afgerond als de doelen behaald zijn of als andere begeleiding nodig is. Zo nodig wordt er met andere disciplines overlegd/samengewerkt. U kunt hierbij denken aan een diëtist, lactatiekundige, (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of arts.

Betalingsvoorwaarden

Klik hier voor de Betalingsvoorwaarden.