Genetische syndromen

Bij genetische syndromen kunnen eet-, drink- of slikproblemen voorkomen. Bijvoorbeeld bij Downsyndroom, 22q11-deletie syndroom of Noonan syndroom. Heeft uw kind met een syndroom eet-, drink of slikproblemen dan wordt er een voedingsobservatie en zo nodig een aanvullend onderzoek gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek krijgt u een advies en/of wordt de behandeling gestart.

kind met genetische aandoening