Logopedie bij de ziekte van Parkinson
Tekstballonnetjes
Moeite met spreken
Moeite met kauwen en slikken
Problemen met speekselbeheersing