Wie ben ik?

Mijn naam is Saskia Scholten. Sinds 1996 werk ik als logopedist en ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van eet-, drink en slikproblemen (preverbale logopedie) en logopedie bij de ziekte van Parkinson. Ik werk in een ziekenhuis en als zelfstandig logopedist verzorg ik behandelingen in de regio Tiel. Daarnaast ben ik logopediewetenschapper, geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, het NVLF-register Preverbale Logopedie en aangesloten bij ParkinsonNet. Om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen volg ik bij- en nascholing en ben ik aangesloten bij verschillende landelijke werkgroepen.

Preverbale logopedie

Problemen met eten, drinken of slikken kunnen zeer frustrerend zijn voor zowel ouder als kind. Om het probleem goed in kaart te kunnen brengen, kan het kind het best in een vertrouwde omgeving onderzocht en begeleid worden. Door aan huis te komen, krijg ik een goed beeld van de problemen in de dagelijkse situatie. Samen met ouders stel ik doelen op specifiek voor hun kind en geef ik de thuissituatie toegespitste adviezen en behandeling. Omdat problemen met eten, drinken en slikken niet altijd eenvoudig zijn, is samenwerking met andere disciplines van groot belang. Het komt dan ook regelmatig voor dat ik overleg of samenwerk met de kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut, lactatiekundige, kinderpsycholoog, kinderarts, consultatiebureauarts of huisarts. 

Logopedie bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan problemen veroorzaken met het spreken/communiceren, met kauwen en slikken en met speekselbeheersing. Samen met u (en indien nodig met uw mantelzorger) breng ik het logopedische probleem in kaart en geef ik advies en/of behandeling. Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet en kan daardoor makkelijk overleggen met de neuroloog, revalidatiearts, parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist of ergotherapeut

foto Saskia Scholten